De redactie van HOE DAN? ging op zoek naar een aantal aansprekende voorbeelden van initiatieven die zich inzetten tegen eenzaamheid. Versterk je netwerk door contact met ze op te nemen.


EldersVR & Xtra Welzijn

Eenzaamheid bestrijden en zelfredzaamheid vergroten met virtual reality? Het kan. VR helpt ouderen de schroom te overwinnen om (weer) naar buiten te gaan en biedt zo een oplossing tegen eenzaamheid. Volg ook de online werksessie van Elders VR en Xtra Welzijn tijdens HOE DAN? regio West op dinsdag 10 november.

Meer informatie:
www.eldersVR.com


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Wat is eenzaamheid precies? En wanneer is eenzaamheid een probleem? Actieprogramma van Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS wil de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken.

Volg ook de werksessie over Ondernemers maken impact of Signaalpunt Zeist in samenwerking met de adviseurs van Eén tegen eenzaamheid.

Meer informatie:
www.eentegeneenzaamheid.nl


KNHM Foundation

KNHM inspireert, adviseert en verbindt maatschappelijke initiatieven waardoor zij sneller groeien. Jouw initiatief is uniek en verdient de beste begeleiding, vindt KNHM Foundation. Daarom hebben ze zo’n 200 adviseurs klaarstaan om jou te ondersteunen. Dit doen ze op vrijwillige basis. Daarnaast kan KNHM je ook hulp bieden door de expertise van het advies- en ingenieursbureau Arcadis in te zetten.

Meer informatie:
KNHM.nl


Funding Plus

Het rapport ‘Van capacity building naar Funding Plus’ van Deny de Jong en Suzanne Kooij is de neerslag van een verkennend onderzoek naar (behoeften aan en aanbod voor) capacity building bij aanvragers van vermogensfondsen.

Vraag het rapport hier op.

Meer informatie:
www.fundingplus.nl


Woonzorgcentrum Vledder

Woningcorporaties en projectontwikkelaars waren sceptisch. De bouw zou te duur worden, de zorg niet efficient te organiseren. Financiers vonden het te risicovol. Maar een groep actieve inwoners bleef vasthouden aan alle kleine successen die stap voor stap werden geboekt. Nu, eind 2020, is de woonzorgvoorziening in Vledder realiteit: 16 huurappartementen voor mensen met een zorgindicatie, woonkamers, logeerkamers en kantoor en 16 koopappartementen voor senioren. In december wordt het gebouw opgeleverd en in februari trekken de eerste bewoners in hun appartementen. Waarom en vooral hoe is het inwoners van Vledder wel gelukt om het woonzorgcentrum te realiseren?

Meer informatie:
www.knhm.nl


Stichting Grijze Reigâhs

De Grijze Reigâhs is een initiatief speciaal voor de oudere ADO Den Haag fans. Voor mensen die zelf niet zo gemakkelijk naar het stadion kunnen komen of een maatje zoeken om de thuiswedstrijden te bezoeken. Voor de oudere supporter die de liefde voor onze club nog lang niet is verloren. De stichting stelt deze mensen in staat om op comfortabele wijze thuiswedstrijden van ADO Den Haag te bezoeken. 

Meer informatie:
www.degrijzereigahs.nl


Oma’s Soep

Oma’s Soep maakt elke dag soepen van verspilde groenten, samen met eenzame ouderen. Aan de hand van gezellige kookdagen gaan ze zowel voedselverspilling én eenzaamheid tegen. Nu Oma’s Soep tijdelijk geen kookdagen meer kan organiseren, trekken ze het land door om verrassingspakketjes bij ouderen langs te brengen.

Meer informatie:
www.omassoep.nl
martijn@omassoep.nl
06-30647493. 


Haarlem ontmoet

Op Haarlemontmoet.nl kunnen inwoners, (maatschappelijke) organisaties en verenigingen initiatieven starten die ontmoeten als doel hebben, óók tijdens Corona. Online elkaar ontmoeten, bellen, schrijven of samen iets delen. Als het thema ontmoeten een centrale rol heeft, ben je van harte welkom om je idee te plaatsen op Haarlemontmoet!

Meer informatie:
www.haarlemontmoet.nl


Rode Kruis Contactcirkel

Met de Rode Kruis Contactcirkel blijven ouderen niet onopgemerkt. Als deelnemer aan de contactcirkel hoort iemand bij een groep mensen die op elkaar letten. Als het niet lukt om op het afgesproken moment contact met elkaar te krijgen, alarmeert de cirkel iemand om even een kijkje te nemen.

De deelnemers vormen een cirkel door elke dag contact met elkaar te hebben en te vragen of alles goed gaat. Dit is meestal telefonisch, maar het kan ook via e-mail of per sms. Zo zorgt de cirkel ervoor dat het opgemerkt wordt als er iets aan de hand is en er geen hulp kan worden gevraagd. De deelnemers bellen elkaar in een vaste volgorde, zodat ze steeds met dezelfde persoon contact hebben.

Het Rode Kruis zet samen met buurtbewoners een contactcirkel op. Lijkt het u ook iets? Neem dan contact met ons op om u op te geven voor een contactcirkel. Wij nodigen u dan uit voor een kennismakingsgesprek en bespreken samen met u de mogelijkheden.

Meer informatie:
www.rodekruis.nl
Helma Brouwer: HBrouwer@redcross.nl


Sen-ver

Stichting Sen-ver zet zich in om het leven van senioren in Hilversum aangenamer te maken door een scala van activiteiten aan te bieden die senioren betrekken bij elkaar en bij de samenleving.

Meer informatie:
www.sen-ver.nl


Stichting Opzoomer Mee

In Lief & Leedstraten van Opzoomer Mee kijken buren naar elkaar om. Rotterdam heeft ruim 800 straten die op hun eigen manier meedoen. Ze letten op elkaar en staan voor elkaar klaar als dat nodig is.

Meer informatie:
www.opzoomermee.nl


In Je Uppie aan de lijn

Bij de telefonische groepsgesprekken van UP! gaan ouderen met elkaar in gesprek over thema’s die ertoe doen als je ouder wordt, zoals familie, afscheid of vriendschap. In je Uppie aan de lijn is geen hulplijn, maar een gezellig themagesprek met leeftijdsgenoten waar je met elke telefoon aan kunt meedoen.

Meer informatie:
www.upinnederland.nl
info@upinnederland.nl
Jim van Someren: 06-17 17 62 82


Ouderdom komt met vragen

Mensen lopen vroeg of laat tegen zingevings- of levensvragen aan. Vaak gebeurt dit wanneer de gezondheid vermindert, bij het ouder worden of door verlies en periodes van rouw of bij eenzaamheid en sociaal isolement. Bij oudere migranten speelt daarbij bovendien heimwee naar het land van herkomst en vervreemding in het nieuwe land een rol. Deze combinatie van levensfase en verschillen in de religieuze en culturele achtergrond kan knelpunten veroorzaken in de aansluiting op bijvoorbeeld de zorg.

Het project ‘Ouderdom komt met vragen’ wil sociaal isolement van migrantenouderen tegengaan, de zelfredzaamheid vergroten en ondersteuning bieden bij zingeving en bij levensvragen. Ouderen worden gekoppeld aan goed getrainde vrijwilligers, die wekelijks bij hen op bezoek gaan. De vrijwilliger biedt de oudere ondersteuning bij levensvragen waar deze mee tobt en biedt ook heel praktische ondersteuning zoals het vinden van de juiste zorg of het oplossen van financiële problemen.

Meer informatie:
www.spior.nl
Contactpersoon: Mohamed Laziz
Telefoon: 010-4666989
Email: m.laziz@spior.nl
Facebook: facebook.com/spior
Twitter: @SPIOR1988Roze Stadsdorpen

Het Roze Stadsdorp is een netwerk voor alle 50 plus LHBTIQ+ Amsterdammers. Wij ontmoeten elkaar zowel op stedelijk niveau als in de eigen buurt. Het elkaar leren kennen binnen het Roze Stadsdorp en het ontstaan van wederzijds vertrouwen kan de drempel verlagen om samen actief te blijven en zo nodig ook in praktisch en sociaal opzicht iets voor elkaar te betekenen.Zo kunnen wij prettig en gezond oud worden en langer een betekenisvol leven leiden 

Meer informatie:
www.rozestadsdorp.amsterdam  
info@rozestadsdorp.amsterdam


Sociaal Tuinieren

Bij Sociaal Tuinieren gaan groepen vrijwilligers in achterstandswijken tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners opknappen en opnieuw duurzaam beplanten. De tuinen worden na de ‘makeover’ door de vrijwilligers regelmatig bijgehouden, waardoor de tuin tot een ware ontmoetingsplek ontpopt.

Meer informatie:
www.sociaaltuinieren.com


Het Signaalpunt Zeist

Als je je zorgen maakt over een eenzame buurtbewoner kan je je in veel gemeentes wenden tot een (online) signaalpunt. Zo ook in de gemeente Zeist. De gemeente Zeist trekt samen op met welzijnsorganisatie Meander Omnium, maar bijvoorbeeld ook met culturele organisaties, huisartsen en het ondernemersnetwerk Samen voor Zeist.

Meer informatie:
www.zeist.nl


Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

Sociaal Vitaal in Kleur is een programma dat door het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) om eenzaamheid terug te dringen en passende zorg bij oudere migranten te bevorderen. In het programma komen ouderen wekelijks bij elkaar. Waar sprake is van een klein of geen netwerk wordt samen gekeken naar de mogelijkheden om deze te vormen of te versterken. Samen bewegen, kennis en ervaringen delen en nieuwe contacten opdoen. Zo wil NOOM eenzaamheid terugdringen bij ouderen die nog te weinig gezien worden.

Meer informatie:
www.netwerknoom.nl
Lucía Lameiro García | lameiro@netwerknoom.nl | 0620966432
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa | manusiwa@netwerknoom.nl | 0630024524


De Participatie Keuken

De Participatie Keuken zet zich in voor kwetsbare ouderen in de regio Haaglanden door elke week gezonde maaltijden te bereiden en bezorgen. Veel ouderen durven of willen de deur niet meer uit en hebben geen vangnet om hen door deze lastige periode te helpen. De Participatie Keuken bezorgt hen een maaltijd aan de deur en steekt hen een hart onder de riem.

Meer informatie:
www.participatiekeuken.nl


Fotograaf: Marco Okhuizen

Granny Yoga

Granny Yoga ondersteunt ouderen zo lang mogelijk actief te zijn en sociaal verbonden te blijven. Ouderen in zorg- en verpleeghuizen – vaak met dementie – volgen stoelyogalessen en andere dagbestedingen. De lessen worden gegeven door gecertificeerde yogadocenten.

Voor ouderen is het juist extra belangrijk een vast ritme te hebben van wekelijks samen bewegen. Na al deze jaren yogalessen zien wij wat het met hen doet: een glimlach, ontspanning en meer ruimte in het lijf om te bewegen. 

Op basis van deze ervaring is het onze missie Granny stoelyoga een vast onderdeel van de zorg te laten zijn, zodat alle ouderen in verpleeghuizen en dagbestedingen wekelijks meer geluk kunnen ervaren. 

Meer informatie:
www.grannyyoga.nl
Olga van IJzendoorn 06 156 318 70
Marij de Vries 06 81 45 08 97


Dance Connects Community

Dance Connects Community richt zich op het voorkomen van eenzaamheid door met wekelijkse danslessen een stabiele factor te zijn in het leven van vele Amsterdammers van 60 jaar en ouder. We willen dat mensen zich niet verder terugtrekken, maar zich op een positieve manier ontwikkelen en betrokken voelen.

Tijdens de danslessen creëren we een veilige omgeving om een divers sociaal netwerk op te bouwen. Het samenwerken aan opdrachten draagt bij aan sociale vaardigheden die ook buiten de danszaal heel zinvol zijn. En het helpt bij het vergroten van eigenwaarde en persoonlijke vrijheid. Door deel te nemen aan Dance Connects Community worden mensen onderdeel van een groeiende groep die uit- en omkijkt naar elkaar.

Meer informatie:
info@danceconnects.nl
www.danceconnects.nl
Floortje Rous – +31(0)6 19 16 49 26


Connect Generations

Schoffelen, harken, scheppen en snoeien: sinds zo’n twee jaar zijn bewoners van de Bouwmeester aan de Pieter Caland laan iedere zaterdag in de weer om de binnentuin tot bloei te laten komen. Een fikse klus, maar sinds dit jaar staan ze er niet meer alleen voor. Studenten van De Drie Hoven helpen ieder weekend een handje mee.

Connect Generations brengt studenten en ouderen met elkaar in contact, bij activiteiten maar ook door studenten een woonplek te bieden binnen zorgorganisaties. Een ‘woonstudent’ zorgt voor een levendige sfeer en persoonlijke aandacht voor de bewoners.

Meer informatie:
info@connectgenerations.nl
www.connectgenerations.nl
Gitta Klopper – 06 302 401 99


Fotograaf Charlotte Bogaert

Stadsreporters

Bestrijden van eenzaamheid en het bieden van nieuwe ontmoetings- en zingevingsperspectieven is één van de vraagstukken waar Stadsreporters zich mee bezig houdt. In de projecten BuurtBLIK en Stadsreporters A’dam Nieuw-West maken senioren films, foto’s en podcasts over hoe je tot op hoge leeftijd verbonden blijft met de wereld om je heen.  Zij gaan op zoek naar oplossingen en inspirerende voorbeelden en leggen dat vast in een reportage. Deze verhalen krijgen online en offline een podium.

Meer informatie:
www.stadsreporters.nl

info@stadsreporters.nl
www.buurtblikhaarlem.nl
www.buurtblikpurmerend.nl
Mirna Ligthart: 0627013133
Marieke Boon: 0642087565


De culturele apotheek

De Stichting Culturele Apotheek doet aan samenlezen. Een team van getrainde vrijwilligers leest op allerlei (soms onverwachtse) plekken samen met mensen verhalen, stukjes uit romans en gedichten. Het doel: de verbindende kracht van literatuur inzetten als ingang voor ontmoeting, uitwisseling en dialoog. En dat werkt. Voor álle buurtbewoners. Jong en oud. Sociale dieren en eenzamen. Arm en rijk. Buurtkanjers en kwetsbaren. Mensen die van lezen houden en mensen die nog nooit een boek uitlazen. In buurtbibliotheken en Odensehuizen leest de Culturele Apotheek ook gericht met groepen ouderen. De samenleesuurtjes zijn voor velen een warme bron van lees-, luister- en/of praatplezier en helpen bij het doorbreken van sociaal isolement. 

Meer informatie:
www.cultureleapotheek.nl
vraag@cultureleapotheek.nl
Akke Visser: 06-30415657
Marije Wilmink: 06-17322805