Waar zitten de buurt- en cultuurinitiatieven? Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad (LF2018) heeft meer dan ooit aangetoond wat de kracht is van de mienskip (gemeenschap). Agenda 2028 is bedoeld om deze energie te behouden en cultuur te gebruiken om o.a. eenzaamheid tegen te gaan.

In de stad zijn tal van kleine, onzichtbare initiatieven. Buurtbewoners zorgen voor elkaar. Culturele makers kunnen deze buurtinitiatieven verdiepen. Door samen te werken is er meer verbinding mogelijk. Dit is wat de gemeente Leeuwarden graag wil stimuleren en nodigt een ieder die actief is in de wijk en de kunsten uit om mee te denken én doen.

Website: 2028.frl

Meld je hier aan voor de werksessies.

Klik hier voor alle werksessies in ronde 1.

Klik hier voor alle werksessies in ronde 2.