Een nieuwe kijk op ouder worden

Carla is beleidsmedewerker bij gemeente Alkmaar en is projectleider van de UP!-groepsgesprekken door heel Alkmaar.

Wat doe jij precies als beleidsmedewerker?
“Als beleidsmedewerker Wmo en Onderwijs houd ik me bezig met onderwerpen zoals digitale vaardigheden en ‘voorliggende voorzieningen’, dat zijn voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn, vaak georganiseerd door organisaties die met vrijwilligers werken. In 2019 besloot de gemeente om van eenzaamheid een speerpunt te maken. Ik heb mezelf toen opgeworpen om dat aan te pakken. Ik vind het een interessant onderwerp omdat eenzaamheid nog erg een taboesfeer heeft.”

Hoe ben je in aanraking gekomen met UP!?
“Alkmaar heeft een coalitie tegen eenzaamheid waarbij meerder organisaties aangesloten zijn. Tijdens een bijeenkomst van de coalitie wees iemand mij op UP!. Toen hebben we Alet uitgenodigd om een kennissessie over ouderencommunicatie te geven. Dat heeft ons héél veel gebracht, die sessie wordt tot op vandaag nog vaak aangehaald tijdens interen gesprekken. Alet vertelde tijdens de sessie uiteraard ook over de UP!-groepsgesprekken en zo is het balletje gaan rollen.”

Hoe ben je gestart met de organisatie van de gesprekken?
“Binnen de coalitie was er meteen een brede interesse om aan de slag te gaan. De uitdaging is echter dat wij niet één grote welzijnsorganisatie hebben in Alkmaar, maar dat dit belegd is bij verschillende wijk- en buurtcentra. Daarom is de structuur iets lastiger. Toch was er voldoende enthousiasme om snel van start te kunnen gaan. We hebben gespreksleiders geworven en die hebben in oktober een training van UP! gekregen. Diezelfde week is de eerste groep gestart. We organiseren nu ook speciale gesprekken voor migrantenouderen en ‘roze’ ouderen.”

Was het lastig om gespreksleiders en deelnemers te werven?
“Nee, helemaal niet. We merken dat er gewoon ontzettend veel behoefte aan is. We hebben soms ook aansluiting gezocht bij bestaande groepen. De groepen vullen zich eigenlijk als vanzelf en de gespreksleiders zijn erg enthousiast.”

Wat zijn de reacties vanuit de groepen die nu bezig zijn?
“Één gespreksleider vertelde mij onlangs dat die een groep had die razend enthousiast was. De deelnemers vonden het gesprek zó leuk dat ze bijna niet meer wilden stoppen.”

Welke obstakels kom je tegen?
“Eigenlijk vrij weinig, want de methodiek en werkwijze van UP! wordt panklaar aangeboden. Je kunt er echt meteen mee aan de slag. Toch zijn er soms wel onverwachte dilemma’s. Onlangs wilden bijvoorbeeld twee nieuwe mensen aansluiten bij een bestaande groep, maar de bestaande groep wilde de groep liever zo houden. Die hadden al een aantal gesprekken gehad met elkaar en er was al veel onderling vertrouwen. Uiteindelijk hebben we besloten een tweede groep te starten.”

Wat voegt UP! toe aan jouw werk?
“Ik vind niets mooier dan gesprekken voeren met ouderen. Je gaat naast iemand zitten en je hoort de prachtigste verhalen. De UP!-groepsgesprekken dragen eraan bij dat ouder worden weer als iets waardevols wordt gezien. Ik vind het mooi dat de gemeente hiermee laat zien dat de verhalen en meningen van ouderen ertoe doen.”

Wil jij ook aan de slag met UP!-groepsgesprekken?
Neem contact op met projectleider Margo Rijerkerk via
margo@upinnederland.nl.

Blijf UP de hoogte!

Contact

Interesse in een samenwerking?
We staan voor je klaar.

06 83 83 24 21