Een nieuwe kijk op ouder worden

UP! is een initiatief van Stichting MOAI (RSIN 857891376) De stichting streeft een samenleving na waarin elke leeftijd waarde heeft en stimuleert zingeving en bewustwording rondom ouder worden, door middel van het initiëren en realiseren van communicatiecampagnes, projecten en live programma’s voor een breed publiek.

Stichting MOAI is gevestigd op Roomolenstraat 1, 1015 AN Amsterdam.

Het bestuur wordt gevormd door Pierre Ballings (voorzitter), Christine Swart (penningmeester), Brahim Kissane (penningmeester) en Aad Koster (bestuurslid). Het bestuur van de stichting verricht haar taken zonder daarvoor een beloning te ontvangen.

Alet Klarenbeek is directeur en oprichter. Alle medewerkers aan de projecten van UP! / Stichting MOAI werken als zzp-er, stagiair of zijn vrijwilliger. Er is niemand in dienst van de stichting.

Hoofdlijnen beleid UP!? 2019-2021
We worden – met een beetje geluk – allemaal ouder. Elke dag weer.
Bij UP! maken we bespreekbaar wat vaak verzwegen wordt.
UP! gelooft in persoonlijke groei tot de laatste snik.
Blijf bewegen, blijf groeien, blijf je verbazen. Tot het stopt.

UP! maakt sinds 2017 zingevingsprogramma’s rondom ouder worden, om de mensen die het betreft beter in staat te stellen zich te verhouden tot dat wat komen gaat en persoonlijke veerkracht te oefenen. UP! maakt nu en de komende jaren programma’s, zoals In je Uppie (kleinschalige themagesprekken), UP! talkshows en werkconferenties volgens een specifieke methodiek.
UP! presenteert schurende thema’s als een drietrapsraket door: 1. het publiek te verleiden openhartig het gesprek aan te gaan, 2. het thema te verdiepen en 3. oplossingen te bieden om er mee om te gaan (en dit vol te houden!).

Persoonlijke veerkracht
UP! verleidt mensen om de uitdaging van ouder worden met elkaar te delen en om het vele afscheid – waarmee ouder worden helaas gepaard gaat – onder ogen te zien en actief tegemoet te treden. Aldus oefent UP! veerkracht en biedt een mogelijk antwoord op (het risico van) eenzaamheid.

Van kennis naar beeldvorming
UP! is in staat gebleken duizenden 65+ers, waaronder opvallend veel mannen, bij haar programma’s te betrekken. Velen van hen voelen zich op zichzelf aangewezen, ervaren afscheid in allerlei vormen en tobben met familierelaties, eenzaamheid, rouw en spijt…. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je je erop voorbereiden?
UP! nodigt mensen uit elkaar de nodige vragen stellen – voordat het te laat is – en verzamelt de antwoorden. Door deze kennis actief – en in gewone mensentaal – met de buitenwereld te delen kantelt de beeldvorming rond deze fascinerende levensfase naar een positiever en realistischer beeld. En dat is, met het oog op de vergrijzing, noodzakelijker dan ooit.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

ANBI-formulieren

ANBI-formulier 2020

ANBI-formulier 2021

Beleidsplannen

Beleidsplan UP! 2019 – 2021 

Blijf UP de hoogte!

Contact

Interesse in een samenwerking?
We staan voor je klaar.

06 83 83 24 21