Een nieuwe kijk op ouder worden

Kunst en cultuur verbindt, stimuleert, raakt en draagt bij aan de gezondheid. Dit zijn de kernwaarden van Tijd voor Talent. Met dit project ontwikkelen we kunst- en cultuurprojecten voor mensen van boven de vijftig.
De provincie Fryslân heeft in toenemende mate te maken met krimp en vergrijzing. 30% van de bevolking is ouder dan 50 jaar. Als gevolg van dalende inwonersaantallen vallen voorzieningen weg en neemt de kans op vereenzaming toe. Met Tijd voor Talent willen we een impuls geven aan de vitaliteit van senioren en onze provincie. Cultuurparticipatie is van betekenis als het gaat om de verbetering van de kwaliteit van leven.

Keunstwurk heeft de afgelopen jaren vele ouderen geactiveerd met kunst en cultuur. Vandaag laten ze zien hoe en met welke resultaten. Tijdens de afsluiting wordt het rapport van Tijd voor Talent gepresenteert. Daarin staan de ervaringen en resultaten van de afgelopen twee jaar. Bovendien besteedt het rapport aandacht aan de wensen en wordt vooruit gekeken hoe kunst en cultuur een onderdeel kan worden binnen de gemeenschap en opgenomen moet worden in het seniorenbeleid.
In het programma zijn diverse deelnemers van de projecten te zien, zoals het Sûnenz koor, de spelers van de minimusical GRIIS en het seniorenorkest.
De presentatie is in handen van Gijs Wanders, de bekende nieuwslezer van het NOS Journaal uit de jaren 80 maar ook schrijver, filmer, wereldreiziger, reporter bij crises en marathonloper.

www.keunstwurk.nl

www.tijdvoortalent.frl
www.facebook.com/tijdvoortalent

foto Tijd voor talent

 

Blijf UP de hoogte!

Contact

Interesse in een samenwerking?
We staan voor je klaar.

06 83 83 24 21