Werksessie ronde 2
14.15 – 15.30 uur

De postbode, de notaris, de supermarktmedewerker, de apotheker. Vrijwel dagelijks zien ze ouderen die diep eenzaam zijn. Wat moet je doen? Je bent niet in staat om zelf al die ouderen hulp te bieden, om ze minder eenzaam te maken. Veel gemeenten starten daarom met een Signaalpunt tegen Eenzaamheid. Het doel van dit Signaalpunt (voorheen: Meldpunt Isolement) is te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement raken en in totale eenzaamheid moeten leven. Het is een digitaal signaleringssysteem, waar iedereen gebruik van kan maken. Vanuit het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid kunnen alle gemeenten bij de invoering worden ondersteund. Gert-Paul van ’t Hoff vertelt graag hoe het Signaalpunt werkt.

Website: www.eentegeneenzaamheid.nl/toolkit

Meld je hier aan voor de werksessies.