Werksessie ronde 2
14.15 – 15.30 uur

Hoe leert Eindhoven omgaan met gevoelens van eenzaamheid? Dat is de missie waar Eindhoven in Contact gestalte aan geeft. Ze doet dit onder meer door het opzetten van een lerend netwerk “Omgaan met eenzaamheid” én in samenwerking met de lokale coalities in Breda en Rotterdam. De coalities delen het idee dat zij eenzaamheid niet gaan “oplossen”. Zij zien het als uitdaging voor iedereen, van jongs af aan, te leren praten over de eigen gevoelens van eenzaamheid. En voor professionals en vrijwilligers in zorg & welzijn komt daarbij dat zij leren omgaan met mensen die lijden aan hun eenzaam zijn. De kunst is te leren voorzien in het brede scala van behoeften die onder het eenzaam zijn liggen.

In deze sessie is er uitwisseling van kennis en ervaring, van methoden en aanpakken gericht op bewustwording, deskundigheidsbevordering en versterken van gemeenschappen om te komen tot een menukaart van omgaan met eenzaamheid.

Website: www.eentegeneenzaamheid.nl/eindhoven-in-contact

Meld je hier aan voor de werksessies.