Deny de Jong praat in deze dubbele sessie met Suzanne Kooij (Ars Memorandi) en Frank van Bussel (KNHM Foundation) over het nieuwe sociale ondernemerschap. De samenwerking tussen overheid, burgerinitiatieven en sociale ondernemingen neemt de laatste jaren toe. Sociale initiatieven die een zeer waardevolle en bewezen bijdrage leveren aan onze samenleving zijn onvoldoende zichtbaar en raken verstrikt in de systemen. Wat kan jij als initiatiefnemer of als vertegenwoordiger van een gemeente, fonds of welzijnsorganisatie daaraan doen? Hoe leer je elkaar beter kennen en kunnen procedures vereenvoudigd worden? De sessie gaat over vertrouwen in burgers, gelden en goede voorbeelden van een nieuwe sociale praktijk.

Let op: deze werksessie duurt omwille van het gelaagde thema 2 uur, met een korte pauze. 

Achtergrond

Tijdens de coronacrisis bleek hoe snel sociale initiatieven kunnen reageren op onvoorziene omstandigheden. Effectief hulp verlenen en het leed van kwetsbare groepen verzachten deden ze tot die tijd ook al heel effectief – dankzij werkwijze en netwerk – maar nu was het ineens zichtbaar.

Flexibiliteit, kwaliteit, gedrevenheid en nauwe betrokkenheid bij de doelgroep kenmerken deze organisaties, die ooit door burgers zijn opgezet om een bepaald maatschappelijk probleem aan te pakken dat systeemorganisaties lieten liggen. Veel van deze sociale initiatieven hebben echter de grootste moeite om op termijn hun financiële verduurzaming zeker te stellen en hun bestaan te garanderen.

Sociale vernieuwers organiseren zich in particuliere initiatieven, sociale ondernemingen en buurtcoöperaties. Deze organisaties vormen het fundament van de civil society maar zijn vaak onzichtbaar en verkeren – zeker in deze Corona tijden – in zwaar weer.

Reden te meer om hier aandacht van beleidsmakers en financiers voor te vragen en te kijken hoe lokale samenwerking gestimuleerd kan worden. De initiatieven leveren immers een waardevolle en bewezen bijdrage door kwetsbare burgers te ondersteunen. Samen met de lokale overheid en het bedrijfsleven zijn er successen te boeken op het gebied van eenzaamheid.

Werksessie:

Vandaag neemt sessieleider Deny de Jong (Offspring) je mee in een gesprek met Suzanne Kooij (Ars memorandi) en Frank van Bussel (KNHM Foundation). Suzanne doet (samen met Deny) al jarenlang onderzoek naar sociale initiatieven en funding. Ze is ook initiatiefnemer van Sociaal Tuinieren, waar een team vrijwilligers een verwaarloosde tuin – vaak van geïsoleerde ouderen – onder handen neemt en blijft onderhouden, wat leidt tot nieuwe contacten en vriendschappen. De lokale samenwerking komt momenteel overal in het land tot stand met uiteenlopende lokale partners. Pieter Cnossen (Present Deventer) vertelt hoe Sociaal Tuinieren de spil is waar menig lokale partner bij aan wilde haken.

Frank van Bussel heeft binnen KNHM brede ervaring opgedaan met de ondersteuning van burgerinitiatieven op het gebied van zorg en wonen. Ouderen bouwen samen een oude school om tot zorglocatie of nemen een bedreigde zorglocatie over. Hoe doe je dat, hoe betrek je de lokale overheid en hoe hou je het vol met z’n allen?

Deny de Jong presenteert een plenair programma, afgewisseld met interactieve subsessies voor lokale samenwerking en filmpjes van sociale initiatieven.  

Suzanne Kooij, directeur Ars memorandi en mede-initiatiefnemer van de Nieuwe Sociale Praktijk:

Erken, benut en waardeer sociale initiatieven.
Systeem en burger zijn van elkaar vervreemd geraakt.

Sociale vernieuwers staan met hun initiatieven middenin de samenleving en krijgen daardoor makkelijker vertrouwen van kwetsbare mensen met wantrouwen tegen ‘het systeem’. Ze begrijpen de leefwereld en voelen aan de andere kant de druk en de belemmeringen van het systeem. Ze doen hun werk omdat ze geloven in het belang en niet omdat het een baan is. Dit is een groot verschil met grotere organisaties, daar moet eerst gekeken worden hoeveel geld er is en wat daarmee gedaan kan worden.

De Nieuwe Sociale Praktijk stelt: Erken, gebruik en waardeer het sociaal initiatief als structureel onderdeel van preventieve en positieve zorg en maak ruimte voor een nieuwe sociale praktijk waarin overheden, fondsen, bedrijven en sociaal initiatiefnemers samenwerken in een veerkrachtig sociaal ecosysteem.

Pieter Cnossen, directeur Present Nederland:

Pieter vertelt het verhaal van ondernemer Jaap, die als vrijwilliger een tuin ging helpen opknappen. Met zijn hele Sales Team. Dat heeft natuurlijk de nodige haken en ogen, maar het lukte. En wat er toen gebeurde had hij niet verwacht.

Frank van Bussel, directeur KNHM foundation:

Oud worden in je eigen woonomgeving is een ideaal dat maar al te vaak botst met de werkelijkheid van alledag. Veel dorpen beschikken niet over een woon-zorg centrum voor oudere zorgbehoevende inwoners. Zij worden “gedwongen” te verhuizen waardoor het contact met familie, vrienden en kennissen moeizamer wordt en de ouderen eenzamer. Waarom niet met elkaar de leegstaande school ombouwen tot appartementen voor hoogbejaarde dorpsbewoners. Of gewoon een nieuw woon-zorg centrum bouwen. Hoe krijg je dat voor elkaar? En ook: hoe hou je het vol met z’n allen?