De redactie van HOE DAN? ging op zoek naar een aantal aansprekende voorbeelden van initiatieven die zich inzetten tegen eenzaamheid. Versterk je netwerk door contact met ze op te nemen.


Knarrenhof

Waar wordt tegenwoordig nog betaalbaar en gemeenschappelijk gebouwd voor senioren? Stichting Knarrenhof Nederland biedt een antwoord op deze vraag door samen met bewoners Knarrenhofjes te bouwen. Het ‘Knarrenhof’-concept combineert de voordelen van het hofje van vroeger met moderne levensloopbestendige woningen van nu. Een hof bestaat uit tenminste 20 woningen met eigen terras rondom, een gemeenschappelijke tuin én met een gemeenschappelijke ruimte. Ideaal voor mensen die zelfstandig willen blijven wonen, goed contact met medebewoners willen en buren die elkaar wederzijds helpen. Met meer dan 20.000 geïnteresseerde, 100’en vrijwilligers en meer dan 20 professionals zet ons team zich in om betaalbare woonhofjes te realiseren in heel Nederland. Inmiddels zijn er twee projecten gerealiseerd in Zwolle en Hardenberg en zijn er nog veel meer plekken op komst. Doe u ook mee?

Meer informatie:
www.knarrenhof.nl
info@knarrenhof.nl
Telefoon: 06-293 875 99 (op werkdagen bereikbaar tussen 10.00 uur en 14.00 uur)


Voorstad verbindt

Voorstad Oost organiseert buurtbijeenkomsten waar bewoners kunnen aangeven wat hun wensen zijn voor de wijk. Vanuit zo’n bijeenkomst kwam de vraag voor een verbetering van de communicatie in de wijk. ‘Voorstad verbindt’ is een sociaal kunstproject met een artistiek en maatschappelijk doel; het verbeteren van de communicatie en samenwerkingsverbanden in de wijk.

Meer informatie:
www.kunstcircuit.nl


Begraafplaats Kampen | Gemeente Kampen

Hoe kan ik de bezoekers van de begraafplaats de aandacht geven die zij verdienen? Met die vraag in het achterhoofd startte Benno ten Brinke, beheerder van de gemeentelijke begraafplaats Bovenbroek in Kampen, een samenwerking met de stichting Welzijn Kampen. Wat begon met een picknicktafel loopt sindsdien – op een positieve wijze – steeds meer uit de hand: de begraafplaats blijkt een ideale locatie te zijn om vroegtijdig eenzaamheid onder ouderen te signaleren.

Meer informatie:
www.begraafplaats.nl


Club Goud

Club Goud is op een missie om alle ouderen in Nederland zo lang en zoveel mogelijk bij de maatschappij te blijven betrekken. Samen met allerlei organisaties die midden in de maatschappij staan, zoals festivals, musea, boksscholen of koffiebarretjes, starten we bijzondere projecten. We geloven dat er een enorm kracht zit in het smeden van nieuwe coalities en daarmee het betrekken van ouderen (en de ouderenzorg) bij de maatschappij. Benieuwd hoe wij dit doen, maar vooral ook hoe je dit zelf kan aanpakken? Neem contact met ons op!

Meer informatie:
www.clubgoud.com
Moniek van Daal, 06 430 88 530
moniek@clubgoud.com

Volg ook de HOE DAN? werksessie ‘experimenteren loont‘ van Club Goud op 10 november om 16.00 uur.


KNHM Foundation

KNHM inspireert, adviseert en verbindt maatschappelijke initiatieven waardoor zij sneller groeien. Jouw initiatief is uniek en verdient de beste begeleiding, vindt KNHM Foundation. Daarom hebben ze zo’n 200 adviseurs klaarstaan om jou te ondersteunen. Dit doen ze op vrijwillige basis. Daarnaast kan KNHM je ook hulp bieden door de expertise van het advies- en ingenieursbureau Arcadis in te zetten.

Meer informatie:
KNHM.nl


Zwaaisteen

Ken je dat? Dat je bepaalde mensen net even wat extra gezelligheid gunt. Maar dat je onvoldoende middelen hebt omdat voor hen te organiseren? Een buurtgenoot bijvoorbeeld, die vaak voor het raam zit en vriendelijk naar je zwaait. Een cliënt waarvan je weet dat hij wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Of die vrijwilliger die altijd voor je klaarstaat, terwijl ze het thuis niet makkelijk heeft. 

Corinne Tijsseling ging op zoek naar iets dat nét dat beetje extra gezelligheid kon bieden en bedacht de Zwaaisteen®: een stoeptegel met een zwaaihand die voorbijgangers uitnodigt om te zwaaien. En het werkt! De baksteen brengt een glimlach, gezelligheid en (zwaai)contact de huiskamer in.

Inmiddels kunnen particulieren en organisaties aan de slag met de Zwaaisteen®.  Speciaal voor organisaties is er de mogelijkheid om lokaal een Zwaaisteen® initiatief op te starten.

Meer informatie:
Corinne Tijsseling
www.zwaaisteen.nl
info@zwaaisteen.nl


Funding Plus

Het rapport ‘Van capacity building naar Funding Plus’ van Deny de Jong en Suzanne Kooij is de neerslag van een verkennend onderzoek naar (behoeften aan en aanbod voor) capacity building bij aanvragers van vermogensfondsen.

Vraag het rapport hier op.

Meer informatie:
www.fundingplus.nl


Eetclub Krommekamp Culinair

Paul Uittenboogaard en Ellen van Weele hadden een paar jaar geleden het idee om een oudere te ‘adopteren’. Dit ontstond door de vele berichten die zij lazen in de media over eenzaamheid onder ouderen. “Wij wilden dit idee graag combineren met onze liefde voor lekker koken.”

Via Hennie Visser, vrijwilligerscoördinator bij de Harderwijkse welzijnsorganisatie Zorgdat, werd een match gemaakt met een meneer van 93 jaar. Deze meneer kwam elke twee weken bij Paul en Ellen en samen hebben ze veel mooie momenten beleefd. Na anderhalf jaar overleed de meneer.

Paul en Ellen wilden hun vrijwilligerswerk graag voortzetten en dachten na over de manier waarop ze dit wilden doen. Ellen houdt enorm van lekker koken. Zo ontstond het idee om meerdere mensen tegelijkertijd uit te nodigen, zodat de deelnemers ook met elkaar kunnen kletsen en nieuwe mensen leerden kennen. Het markeerde het begin van eetclub Krommekamp Culinair. Naast de culinaire avonden organiseren Paul en Ellen twee keer per jaar een leuk uitstapje met de groep.

Meer informatie:
Ellen van Weele
ellenvanweele@hotmail.com
06-53499103


Humanitas Kampen

Voor wie meer onder de mensen wil komen startte Humanitas met Tandem. Humanitas Tandem is voor iedereen die zich eenzaam voelt, ongeacht levensverhaal of leefomstandigheden. Het vriendschappelijk en ondersteunend contact dat ontstaat is bedoeld om sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken. Een maatje van Humanitas Tandem biedt de deelnemer sociale steun, waardoor zijn zelfvertrouwen en zelfredzaamheid toenemen. Deelnemer en maatje ondernemen samen activiteiten die gericht zijn op het doorbreken van het isolement, het uitbreiden van het sociale netwerk en weer actief deelnemen aan de samenleving.

Meer informatie:
www.humanitas.nl


Rode Kruis Contactcirkel

Met de Rode Kruis Contactcirkel blijven ouderen niet onopgemerkt. Als deelnemer aan de contactcirkel hoort iemand bij een groep mensen die op elkaar letten. Als het niet lukt om op het afgesproken moment contact met elkaar te krijgen, alarmeert de cirkel iemand om even een kijkje te nemen.

De deelnemers vormen een cirkel door elke dag contact met elkaar te hebben en te vragen of alles goed gaat. Dit is meestal telefonisch, maar het kan ook via e-mail of per sms. Zo zorgt de cirkel ervoor dat het opgemerkt wordt als er iets aan de hand is en er geen hulp kan worden gevraagd. De deelnemers bellen elkaar in een vaste volgorde, zodat ze steeds met dezelfde persoon contact hebben.

Het Rode Kruis zet samen met buurtbewoners een contactcirkel op. Lijkt het u ook iets? Neem dan contact met ons op om u op te geven voor een contactcirkel. Wij nodigen u dan uit voor een kennismakingsgesprek en bespreken samen met u de mogelijkheden.

Meer informatie:
www.rodekruis.nl
Karin Kanij: kkanij@redcross.nl


Residence de Stek in Castenray

Een project met alleen maar winnaars: in het Limburgse Castenray hebben enthousiaste buurtgenoten zich ingezet om een oud basisschoolgebouw om te bouwen tot een ontmoetingsruimte en vijf appartementen voor hun oudere inwoners. Op 13 juli namen de vijf dolgelukkige senioren hun sleutel in ontvangst.

Meer informatie:
www.knhm.nl


De WijkMakers

Hoe ontwikkel je een eenzaamheidsaanpak die helemaal is afgestemd op de lokale situatie? De WijkMakers maken gebruik van al aanwezige krachtbronnen, zodat mensen zelf in hun eigen gebied aan de slag gaan met het tegengaan van eenzaamheid.

De WijkMakers hebben een methodiek ontwikkeld waarmee ze initiatiefnemers in beeld brengen die essentieel zijn voor het tegengaan van eenzaamheid. Zo ontstaat een stevige coalitie van zorgprofessionals, lokale stichtingen, ondernemers en actieve buurtbewoners. De kunst is om iedereen zó te verbinden dat ze een gedeelde visie hebben en goed samenwerken in de aanpak van eenzaamheid. De WijkMakers werken met hun methode in de buurt, de wijk, het dorp, of zelfs de stad.

Meer informatie:
Contactpersoon: Victor de Kok, 06-38332858
victor@dewijkmakers.nl


In Je Uppie aan de lijn

Bij de telefonische groepsgesprekken van UP! gaan ouderen met elkaar in gesprek over thema’s die ertoe doen als je ouder wordt, zoals familie, afscheid of vriendschap. In je Uppie aan de lijn is geen hulplijn, maar een gezellig themagesprek met leeftijdsgenoten waar je met elke telefoon aan kunt meedoen.

Meer informatie:
www.upinnederland.nl
info@upinnederland.nl
Jim van Someren: 06-17 17 62 82


Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

Sociaal Vitaal in Kleur is een programma dat door het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) om eenzaamheid terug te dringen en passende zorg bij oudere migranten te bevorderen. In het programma komen ouderen wekelijks bij elkaar. Waar sprake is van een klein of geen netwerk wordt samen gekeken naar de mogelijkheden om deze te vormen of te versterken. Samen bewegen, kennis en ervaringen delen en nieuwe contacten opdoen. Zo wil NOOM eenzaamheid terugdringen bij ouderen die nog te weinig gezien worden.

Meer informatie:
www.netwerknoom.nl
Lucía Lameiro García | lameiro@netwerknoom.nl | 0620966432
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa | manusiwa@netwerknoom.nl | 0630024524


Stichting de Tijdmachine

In De Tijdmachine reizen ouderen onder begeleiding van reisleiders (getrainde vrijwilligers, zorgmedewerkers en activiteitenbegeleiders) terug naar de jaren 60. De Tijdmachine is een huiskamerdecor, helemaal ingericht in de stijl van de jaren 60. Aan de drie buitenzijden van de kamer bevinden zich een keuken, filmzaal en dancing met platenspeler.

Stichting De Tijdmachine zet zich met dit soort projecten in voor ouderen. Met een bewezen aanpak, aandacht en plezier dragen we in onze projecten De Tijdmachine en Gouwe Ouwe bij aan een (structurele) verbetering van de kwaliteit van leven. De belevingswereld en behoeften van ouderen zelf staan daarbij op de eerste plaats met als doel dat mensen zo veel mogelijk op hun eigen manier oud kunnen worden. Of zoals we dat zelf zeggen ‘Vergrijzen op eigen wijze’.

Het Tijdmachine Traject werkt voor en samen met woonzorgcentra en verpleeghuizen die beter willen aansluiten op de wensen en behoeften van ouderen en concreet handen en voeten willen geven aan meer persoonsgerichte zorg.

Meer informatie:
www.stichtingdetijdmachine.nl
info@stichtingdetijdmachine.nl
0570 83 28 80
facebook.com/stichtingdetijdmachine


Woonzorgcentrum Vledder

Woningcorporaties en projectontwikkelaars waren sceptisch. De bouw zou te duur worden, de zorg niet efficient te organiseren. Financiers vonden het te risicovol. Maar een groep actieve inwoners bleef vasthouden aan alle kleine successen die stap voor stap werden geboekt. Nu, eind 2020, is de woonzorgvoorziening in Vledder realiteit: 16 huurappartementen voor mensen met een zorgindicatie, woonkamers, logeerkamers en kantoor en 16 koopappartementen voor senioren. In december wordt het gebouw opgeleverd en in februari trekken de eerste bewoners in hun appartementen. Waarom en vooral hoe is het inwoners van Vledder wel gelukt om het woonzorgcentrum te realiseren?

Meer informatie:
www.knhm.nl


Hanan Nhass | Onderzoeker Movisie

Hoe beleven ouderen met een Marokkaanse achtergrond eenzaamheid en ouder worden in Nederland? Die vraag stond centraal in een recent afgerond KIS-onderzoek van onderzoeker Hanan Nhass en Joline Verloove.

Lees meer over het onderzoek op de website van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Volg het HOE DAN?-webinar over de onbesproken eenzaamheid van Marokkaanse ouderen van Hanan Nhass op 10 november om 14.45 uur.


SamenUit! het reisbureau van Carintreggeland

SamenUit! organiseert uitstapjes voor een steeds groter wordende groep kwetsbare ouderen in de regio Twente. De uitstapjes zorgen voor verbinding, zingeving, gevoel van welbevinden en opbouw van sociale contacten met als doel het tegengaan van eenzaamheid.

SamenUit! gaat wekelijks op pad en het aanbod is breed. We verbinden door samen nieuwe dingen te beleven en andere mensen te ontmoeten. Er lekker op uit gaan, ondanks leeftijd of uitdagingen.

De afgelopen jaren zijn al meerdere uitstapjes georganiseerd in samenwerking met het ROC van Twente, om ouderen nog meer te betrekken bij jongeren.

Meer informatie:
Mirjam Molenkamp
088-3679661 of 06-34357718
m.molenkamp-pijpker@carintreggeland.nl


Beppie van Nedap Healthcare

Beppie is een app-apparaat dat bewoners in een verzorgings- of verpleeghuis in staat stelt om gemakkelijker in contact te blijven met hun familie en geliefden. Beppie zet een fysieke ansichtkaart, geschreven door opa en oma, om in een appje op de smartphone. Andersom wordt een appje op de smartphone omgezet in een fysieke ansichtkaart. De eerste beppies zijn in gebruik genomen door Zorggroep Manna en bij De Posten in Enschede. Beppie is een afstudeerproject van Joran van der Sluis voor de Universiteit van Twente bij Nedap.

Door de uitbraak van het coronavirus zijn ouderen nog meer geïsoleerd geraakt, wat eenzaamheid in de hand werkt. Daarom hebben Joran en zijn collega’s keihard gewerkt om beppie snel in te kunnen zetten.

Beppie
Contactpersoon: Steyn Potze
Telefoonnummer: +31 (0) 544 471500
Email: steyn.potze@nedap.com