Een nieuwe kijk op ouder worden

Ga je voor UP! als gespreksleider aan de slag, dan maak je gebruik van een planning-tool waarin bepaalde gegevens van je worden opgeslagen. Deze gegevens bestaan uit:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Welke gesprekken jij gaat voeren of hebt gevoerd

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
UP! gebruikt deze informatie voor het plannen van de gesprekken en om jou op de hoogte te houden van de events van UP!, waaronder de groepsgesprekken waarvoor jij je hebt aangemeld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Deze informatie kan UP! delen met de volgende partijen of personen:

  1. De organisatie(s) waarvoor jij gesprekken gaat uitvoeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
UP! bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens die hierboven staan vermeld: 5 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Veel van deze stappen kun je zelf doen in de planning-tool waartoe je toegang krijgt als je voor UP! aan de slag gaat als gespreksleider. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door UP! en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@upinnederland.nl. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
UP! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is de planning-tool waar UP! gebruik van maakt afgeschermd door een persoonlijk wachtwoord of een organisatie-wachtwoord. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@upinnederland.nl.

Blijf UP de hoogte!

Contact

Interesse in een samenwerking?
We staan voor je klaar.

06 83 83 24 21